Jobb i Norge.

Väldigt många inom vården från de nordiska länderna, Baltikum och övriga Europa väljer att jobba i Norge på hel eller deltid.

Det är äventyret, de fina lönevillkoren, det ofta lugnare arbetstempot och den vackra naturen som är några av anledningarna till varför många väljer att jobba i Norge.

Nordisk Vårdinsats har ramavtal med flera kommuner i Norge och samarbetar och levererar vårdpersonal till flertal av norska kommuner och sjukhus. Vi har lång erfarenhet av arbete i Norge och förmedlar alla typer av resurser till vårdsektorn i Norge.

Hos oss får du från första stund en egen personalkonsulent som du kan förhålla dig till kring uppdragets alla delar.

Här följer information om några viktiga aspekter kring arbete i Norge som svensk vårdpersonal.

Du kan alltid ta kontakt med en av våra duktiga personalkonsulenter för mer information.

 

Auktorisation.

För att kunna jobba inom vården i Norge som sjuksköterska, undersköterska eller specialistsjuksköterska måste man ha norsk auktorisation.

Hur du går tillväga för att söka auktorisation hittar du här: https://helsedirektoratet.no

Vi på Vårdinsats har utformat en praktisk handbok som hjälper dig genom proccessen med din ansökan. Ta gärna kontakt för att få handboken sänt till dig. 

Det tar ca 1 månad att få auktorisation och ärendet hos helsedirektoratet behandlas inte innan avgiften till din ansökan är betald.

 

Arbetsgivare.

Nordisk Vårdinsats AS är din arbetsgivare på plats. Alla frågor kring arbetet som inte berör avdelningen på plats kan du ta med din personalkonsulent hos oss.

Kom ihåg att du som vikarie är där för att underlätta för verksamheten. Ta gärna eventuella synpunkter på verksamheten som du har först med din personalkonsulent på Vårdinsats. 

Du har ett bindande kontrakt med Vårdinsats när du har fått ett arbetsavtal och en orderbekräftelse på mejl av oss. Det sker efter att avdelningen har accepterat dig som vikarie och uppdragets längd är avtalat mellan dig som vikarie, kunden och Vårdinsats. 

 

Arbetstid.

Du får alltid ett schema från avdelningen innan uppdraget börjar.

Oftast börjar man uppdraget med ett dagpass för genomgång och inskolning. Det är viktigt att du på plats följer avdelningens regler kring pauser och viloperioder. 

Alla inskolningspass avtalas på förhand så att du kan vara trygg med din inskolning på arbetsplatsen.

Du får ta gärna ta extra pass utöver ditt schema på avdelningen men kontakta din personalkonsulent hos oss för att avtala så att det håller sig inom ramen för arbetsmiljölagen i förhållande till övertid och viloperioder.

Du måste också få ett godkännande från avdelningschefen på plats när du tar extra pass.

 

Resa.

Hos Vårdinsats har du alltid resan betalt.

Du kan i samråd med din konsulent välja en aktuell resväg och avklara kostnaden i förväg för att därefter få reseersättningen i samband med nästkommande lön för aktuellt uppdrag.

Vårdinsats kan också bistå med att köpa flyg eller tåg/bussbiljett till uppdrag med längre reseavstånd. Övriga kostnader kring resor betalas då i efterhand i samband med nästkommande lön för aktuellt uppdrag.

Det är viktigt att du ser till och ha en giltig reseförsäkring innan du åker på uppdrag. 

 

Boende.

Vårdinsats står för boendet för alla våra anställda. Vi strävar efter att alltid ha ett bra boende nära arbetsplatsen med tillgång till Wi-Fi.

Delat boende försöker vi undvika och vi gör vårt bästa för att du ska trivas på ditt boende. 

Vi kan vara behjälpliga med att finna bostad i de fall där du önskar och ta med familjen på uppdraget.

I de fall där boendet inte ligger i närheten av arbetsplatsen så får du som anställd reda på det i förväg och eventuell reseersättning för resor till och från arbetsplatsen avtalas då.

Du som anställd får alltid ett informationsmejl innan du reser till arbetsplatsen där information om arbetsplats, skattekort, resa och boende framgår klart och tydlig.

 

Arbetskläder.

På de flesta uppdrag tillhandahålls arbetskläder av kunden på plats. I de fall där så inte sker så får du som anställd reda på det i förväg.

Kom gärna ihåg att all form av smycken, såsom handledsklockor och vigselring ska tas av när man arbetar.

 

Lön.

Hos Vårdinsats har vi en individuell lönesättning. Lönen utgår efter KS-tariffen (avtalslön kommunalt) eller Spekter-Tariff (avtalslön landsting) plus en bonus.

Storleken på din lön påverkas av flera faktorer, bland annat:

  • Längd och typ av uppdrag
  • OB-tillägg och övertid
  • Nattarbete

Du för in dina arbetade timmar på din timlita via din profil på www.vardinsats.se, där har du hela tiden full översikt över din totala lön och alla dina tillägg under hela uppdragets längd.

Vårdinsats har löneutbetalning den 20. varje månad. 

För att få undvika sen löneutbetalning är det viktigt att du ser till att din personliga profil på hemsidan är uppdaterad med din adress, svensk personnummer(alternativ norsk d-nummer)bankinfo och påskrivet arbetsavtal.

Tag gärna kontakt för mer info kring vilken lön du kan få när du jobbar via oss.

 

Skattekort.

Som förstagångsarbetare i Norge måste du uppsöka skattekontor på plats i Norge med kopia på pass, arbetsavtalet och din orderbekräftelse för aktuellt uppdrag för att söka ett d-nummer (personnummer för utlandsarbetare) och skattekort.

Man måste boka tid i förväg för att söka d-nummer och skattekort. Det gör du här.

Behandlingstiden är på ca 1-2 veckor.

Återvändande vikarier behöver endast sända in en ansökan på papper.

Skattesatsen beror på hur mycket du får i lön. Du kan räkna på din skatt här: skatteberäkning

Vi hjälper gärna till med praktisk information om deklarationen till våra anställda.

För mer info kontakta gärna oss.

 

A1 blankett.

Du bör innan du påtar dig uppdrag i Norge kontakta försäkringskassan kring införskaffande av en A1 blankett.

Du hittar mer information här på försäkringskassans hemsida.

 

Utdrag från belastningsregistret.

Från 1. december 2015 behöver man vid avdelningens begäran ha utdrag från belastningsregistret för att jobba inom vårdsektorn i Norge.

Utdrag från belastningsregistret söker du här.

Bosatta i Norge kan söka politiattest med en blankett.

Om du har norsk bank ID så kan du också söka den elektronisk. 

 

Försäkring.

Vårdinsats täcker yrkesskadeförsäkring för våra anställda genom KLP som täcker skada på arbetsplats och resa till och från arbetet.

Viktigt att du ser till att ha en giltig reseförsäkring innan du reser på uppdrag. Resor täcks ofta genom din hemförsäkring. Kontrollera gärna det innan du åker på uppdrag. 

 

Pension.

Nordisk Vårdinsats AS har obligatorisk tjenestepensjon gjennom Duvi pensjon.