Nordisk Vårdinsats er et godkänt bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet i Norge. Företaget grundades av en grupp erfarna personalkonsulenter. Idag har vi ramavtal med en rad kommuner i Norge och levererar resurser till Helse och omsorgssektorn i hela landet. 

Kunde Viken fylke 2023:

  "Nordisk Vårdinsats personalmegler har vist seg å være en megler man kan ha god tillit til. han leverer dyktige vikarer, ofte på kort varsel, og svarer ut enhver henvendelse raskt.

  Dette gjør at vi som bestiller føler oss trygge og ivaretatte når vi har behov for sykepleier eller helsefagarbeider. Der andre leverandører har slitt med å følge opp bestilling, har han levert hver henvendelse fra oss.

  Jeg vill på det sterkeste anbefale Nordisk Vårdinsats som leverandør av vikartjenester innen helse og omsorg."

 

Kunde Oslo 2023:

    "Meget fornøyd med samarbeidet."

 

Kunde Vestlandet 2023:

    "Super service. Raske med å skaffe helsepersonell. Flinke til å løse utfordringer når de dukker opp."

Genom en bättre rekryteringsprocess och rakare kommunikation siktar vi alltid mot att leverera rätt kompetens på rätt plats och till rätt pris.

Vår uttalade företagspolicy är att sätta våra anställda i centrum. Det i sin tur resulterar i att vi har fler anställda som väljer att jobba under längre perioder vilket ökar vår leveranskraft gentemot dig som uppdragsgivare.

Som kund hos Nordisk Vårdinsats kan du alltid räkna med ett professionellt bemötande.

Vi utgår ständigt ifrån era behov som uppdragsgivare.

Hos oss har ni vid varje tillfälle en personlig konsulent som ni kan kontakta kring uppdragets alla delar. Detta avser allt från rekrytering och kvalitetssäkring till leverans och ekonomi.

Flexibiliteten i vår organisation gör det möjligt för oss att kunna hjälpa er med alla typer av personalbehov på plats. 

Hos oss är alla kunder lika viktiga oavsett storlek. Vid konsultation med oss på Nordisk Vårdinsats blir ni alltid bemötta med glöd och engagemang.

Vi har alltid fullständigt arbetsgivareansvar gentemot all personal som jobbar hos er via Vårdinsats. 

 

Som uppdragsgivare kan ni alltid vara säkra på att Vårdinsats står för:

 • Rekrytering
 • Kontinuerlig kvalitetskontroll av personal
 • Personalkontakt
 • Fullständigt arbeidsgiveransvar
 • Sociala avgifter, pension och arbetsgivaravgifter 
 • Lön, semesterpengar, sjuklön
 • Försäkring för alla våra anställda
 • Avslutning av anställning

 

Pålitlighet:

 • Nordisk Vårdinsats är en pålitlig aktör på marknaden för er som uppdragsgivare.
 • Vi har ramavtal med flertal norska kommun och sjukhus
 • Vi har villkor som alltid motsvarar eller överträffar rådande kollektivavtal på arbetsplatsen.
 • Tryggt och säkert arbetsförhållande med pensjonsordning genom Duvi pensjon i Norge. 
 • Alla våra anställda är alltid arbetsskadeförsäkrade via KLP när de jobbar via oss. 
 • Vi är ett registrerat bemanningsföretag hos arbeidstilsynet i Norge. 

 

Kvalitet:

 Alla våra anställda som åker på uppdrag via Vårdinsats genomgår en grundlig kontroll av:

 • Kontroll av norsk auktorisation
 • Kontroll av anmärkningar på auktorisation
 • Språkkunskaper (enligt norska Helsedirektoratet måste alla hälsopersonalgrupper klara ett godkänt norskt språktest på B2-nivå)
 • Granskning av körkort, medicinkurser, certifieringar och validering av specialistutbildning
 • 2 intervjuer
 • CV med 2 chefsreferenser
 • Kontroll av referenser
 • Erfarenhet av liknande arbete
 • Vikariens flexibilitet avseende rotation
 • Kontroller av ID
 • Polisintyg
 • Kontroll av uppehållstillstånd för tillfälligt anställda utanför EES

 

Våra certifieringar: