Nordisk Vårdinsats AB, organisationsnummer: 559069-7776 och Nordisk Vårdinsats AS organisationsnummer: 922 063 680 värnar om din personliga integritet.

Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss när du söker ett uppdrag eller när du registrerar en profil på webbplatsen.

När du registrerar dig på webbplatsen kommer du att lämna viss information om dig till oss.

Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, telefonnummer, personnummer, bostadsadress, e-postadress, betalningsinformation, kompetenser, kön, medborgarskap, foto, CV och andra dokument som du bifogar i din ansökan, t.ex. personligt brev och legitimation.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in dina personuppgifter så att vi kan matcha dina kompetenser med eventuellt uppdrag. Den information vi använder samt lagrar är endast den som är nödvändig för detta ändamål.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Nordisk Vårdinsats AB och relevanta bolag i vår koncern. Vi kan även komma att dela din information i enlighet med nedan.

När du ingår i en rekryteringsprocess kan vi komma att dela din information med den aktuella arbetsgivaren.

För att säkerställa att du har sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område kan vi komma att dela ditt personnummer med Socialstyrelsen för sökning i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Hosp) eller den norska motsvarigheten Helsetilsynet. 

Vi kan även komma av juridiska skäl dela din information med vår redovisningskonsult eller revisor.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt eller tills du meddelar oss att du vill att vi raderar den.

Dina rättigheter gällande personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post(info@vardinsats.se)