Nordisk Vårdinsats grundades av en grupp erfarna personalkonsulenter. Idag har vi ramavtal med många kommuner i Norge och levererar reusrser till helse och omsorg sektorn i hela landet. 

Genom en bättre rekryteringsprocess och rakare kommunikation siktar vi alltid mot att leverera rätt kompetens på rätt plats och till rätt pris.

Vår uttalade företagspolicy är att sätta våra anställda i centrum. Det i sin tur resulterar i att vi har fler anställda som väljer att jobba under längre perioder vilket ökar vår leveranskraft gentemot dig som uppdragsgivare.

Som kund hos Nordisk Vårdinsats kan du alltid räkna med ett professionellt bemötande.

Vi utgår ständigt ifrån era behov som uppdragsgivare.

Hos oss har ni vid varje tillfälle en personlig konsulent som ni kan kontakta kring uppdragets alla delar. Detta avser allt från rekrytering och kvalitetssäkring till leverans och ekonomi.

Flexibiliteten i vår organisation gör det möjligt för oss att kunna hjälpa er med alla typer av personalbehov på plats. 

Hos oss är alla kunder lika viktiga oavsett storlek. Vid konsultation med oss på Nordisk Vårdinsats blir ni alltid bemötta med glöd och engagemang.

Vi har alltid fullständigt arbetsgivareansvar gentemot all personal som jobbar hos er via Vårdinsats. 

 

Som uppdragsgivare kan ni alltid vara säkra på att Vårdinsats står för:

 • Rekrytering
 • Kontinuerlig kvalitetskontroll av personal
 • Personalkontakt
 • Fullstendig arbeidsgiveransvar
 • Sociala avgifter och arbetsgivaravgifter 
 • Lön, semesterpengar, sjuklön
 • Försäkring för alla våra anställda

 

Pålitlighet

 • Vårdinsats är en pålitlig aktör på marknaden för er som uppdragsgivare.
 • Vi har villkor som alltid motsvarar eller överträffar rådande kollektivavtal på arbetsplatsen.
 • Tryggt och säkert arbetsförhållande med pensjonsordning genom Duvi pensjon i Norge. 
 • Alla våra anställda är alltid arbetsskadeförsäkrade via KLP när de jobbar via oss. 
 • Vi är ett registrerat bemanningsföretag hos arbeidstilsynet i Norge. 

 

Kvalitet

Alla våra anställda som skickas ut på uppdrag genomgår en grundlig kontroll av:

 • Legitimation
 • Auktorisation
 • Polisattest
 • Referenser
 • 2 intervjuer